Graag ontmoeten we je op onze volgende activiteiten.

Houd op zondag 4 december 2022 in Grimminge Sinterklaas in de gaten. De onderhandelingen met de roet-, speelgoed- en spiekpieten zijn nog gaande, maar je hoort er nog van.

Op donderdag 8 december 2022 gaat onze herfstuitstap 2022 door. We bezoeken onder leiding van een gids de tentoonstelling “Alexandrië, vervlogen toekomsten” in Bozar in Brussel. Meer informatie hier

Alexandrië: vervlogen toekomsten  blikt terug op de gloriejaren van de antieke grootstad aan de hand van een 200-tal werken uit de grootste Europese museumcollecties. De tentoonstelling werpt een ander licht op Alexandrië en plaatst de stedenbouwkundige, politieke en religieuze organisatie van de stad in de kijker. Ook het dagelijkse leven van de inwoners en de wetenschappelijke en filosofische uitstraling van dit kloppende hart van de antieke beschaving tussen de 4e eeuw v.C en de 4e eeuw n.C. komt aan bod. Een 20-tal hedendaagse werken vult het relaas van de tentoonstelling aan en legt kritische en poëtische verbanden in verschillende zijsprongen die vorm krijgen in een ambitieuze scenografie. Veel van de aangekaarte thema’s worden bovendien verruimd met uitstapjes naar andere periodes, van de Byzantijnse en Arabische hoogdagen tot de moderne tijd, om het beeld van Alexandrië doorheen de geschiedenis nog scherper te stellen.  

En zet alvast in je nieuwe agenda voor 2023 de nieuwe versie van ‘Vers Geperst’ op zondag 15 januari 2023 in de parochiale zaal van Grimminge. We ontmoeten je er graag en toosten op het nieuwe jaar 2023.